Inenten tegen infectieziektes

Vaccinaties paarden

Regelmatige vaccinatie van paarden, pony's en ezels is een belangrijk onderdeel van hun primaire verzorging om een aantal ernstige, en mogelijk levensbedreigende ziekten te voorkomen. Bovendien moeten eigenaars van wedstrijdpaarden zich ervan bewust zijn dat een bijgewerkt vaccinatieboekje een vereiste is van veel sportinstanties voor paarden die volgens hun regels aan wedstrijden deelnemen. Hieronder volgen een aantal ziekten waartegen paarden het vaakst worden ingeënt.

  • Hart voor ons vak en de dieren

  • Beste diergeneeskundige

  • Welzijn van de dieren centraal

Griep

Influenza

Influenza is een virale infectie die meestal jonge paarden treft. Het virus tast de ademhalingswegen aan en veroorzaakt hoge koorts, een loopneus en hoesten. Hoewel het zelden dodelijk is, kan het een zeer invaliderende ziekte zijn. De laatste jaren zijn er aantal uitbraken van de ziekte geweest onder niet-gevaccineerde dieren.

Tetanus

Alle paarden en ezels moeten worden ingeënt tegen tetanus.  Tetanus is meestal een dodelijke aandoening bij het paard. Tetanus wordt veroorzaakt door de productie van endotoxines door de bacterie Clostridium tetani. De sporen van deze bacterie worden algemeen aangetroffen in de bodem en kunnen aanwezig zijn in de uitwerpselen van paarden en kunnen via wonden in het weefsel terechtkomen. Diepe prikwonden zijn bijzonder gevaarlijk omdat zij een ideale plaats zijn voor infectie, aangezien de bacterie gedijt in een anaërobe (zuurstofarme) omgeving.

Als uw paard niet is ingeënt of het inentingsprogramma is stopgezet en het loopt een wond op, is het van essentieel belang dat zo snel mogelijk een tetanus-antitoxine-injectie wordt gegeven om een tetanusinfectie te voorkomen.  Dit is niet hetzelfde als een vaccinatie, maar beschermt uw paard tegen tetanus gedurende ongeveer 3 weken.

Equine Herpes Virus (EHV)

Er zijn vijf types van het Equine Herpes Virus, maar EHV 1 en EHV 4 zijn de klinisch belangrijkste en het zijn de enige types waartegen gevaccineerd kan worden. EHV 1 en 4 kunnen bij paarden een griepachtige infectie van de luchtwegen veroorzaken, maar kunnen ook miskramen bij drachtige merries en ernstige neurologische aandoeningen veroorzaken.

Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat jouw paard op het juiste tijdstip wordt ingeënt, hoewel wij zullen proberen een vaccinatieherinnering te sturen om je eraan te herinneren wanneer jouw paard moet worden ingeënt. Ondanks onze beste inspanningen zijn deze systemen niet onfeilbaar en blijft het jouw verantwoordelijkheid.

West-Nile Virus

Westnijlvirus (WNV) is een bij paarden voorkomende virusziekte die in de meeste gevallen zonder ziekteverschijnselen verloopt. Echter bij een aantal dieren geeft het hersenverschijnselen, waartegen nog geen behandeling voorhanden is. Het virus kan vanuit trekvogels door muggen overgedragen worden op paarden; vogels zijn de reservoirgastheer. Het paard is “dead-end” host, hetgeen wil zeggen dat een paard het virus niet kan overbrengen op de mens. In Nederland is WNV (nog) niet aangetoond bij paarden. In 2020 is westnijlvirus (WNV) voor het eerst in Nederland wel aangetoond in zowel wilde vogels, muggen als acht mensen.Het WNV is een zogenaamd ‘emerging disease’ een ernstige ziekte waar we waarschijnlijk op korte termijn mee te maken gaan hebben. Gelukkig is de ziekte bij paarden, in tegenstelling tot bij mensen eenvoudig te voorkomen met jaarlijkse vaccinatie.

Voor paarden sturen wij niet standaard een vaccinatieherinnering. Mocht u dat wel graag wensen, dan is dit wel mogelijk. U kunt bij ons aangeven, dan zorgen wij dat dit gebeurd op de manier die u wenst (email, post of sms).