Privacyverklaring

Dierenkliniek De Schelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Dierenkliniek De Schelde
Zoomvlietweg 8
4726 TC Heerle
Telefoon: 0165-328516

Internet: https://www.dierenkliniek-deschelde.nl/
E-mail: info@dierenkliniek-deschelde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenkliniek De Schelde verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief telefonisch of via correspondentie verstrekt
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onder deel is van een advertentienetwerk)
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenkliniek De Schelde verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van jou.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenkliniek De Schelde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het maken van een offerte
• Verzenden van informatie of onze nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Dierenkliniek De Schelde volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Dierenkliniek De Schelde verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk vanwege de uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken jouw gegevens om onze overeenkomst zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Mochten wij jouw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor jou toestemming te vragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dierenkliniek De Schelde bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenkliniek De Schelde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke  verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dierenkliniek De Schelde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dierenkliniek De Schelde gebruikt statistische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Dierenkliniek De Schelde gebruikt cookies die jou surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jou eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Dierenkliniek De Schelde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens over welke wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dierenkliniek-deschelde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jou verzoek. Dierenkliniek De Schelde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenkliniek De Schelde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dierenkliniek-deschelde.nl.